VYBRANÉ UKAZOVATELE CHARAKTERISTIKY ZDRAVOTNÉHO STAVU OBYVATEĽOV REGIÓNU

- demografické údaje regiónu k 31.12.2013