ODDELENIE VÝCHOVY K ZDRAVIU
 

Vedúci oddelenia:
   
MUDr. Zina Košťanová, vedúca oddelenia

Pracovníčky oddelenia:
   
RNDr. Mária Hrušovská
    Miroslava Malatincová
 

1. Charakteristika a náplň práce oddelenia podpory zdravia

2. Aktuálne personálne obsadenie oddelenia podpory zdravia

3. Zoznam videofilmov so zdravotno-výchovnou tematikou 

4. Témy prednášok oddelenia podpory zdravia

5. Rady pre verejnosť

6. Zoznam kníh na oddelení podpory zdravia

7. Aktuality:

 

         - ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY pod záštitou HLAVNÉHO HYGIENIKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
                                 vyhlasuje Súťaž pre 7. ročníky základných škôl s názvom „NAJLEPŠIA PROTIDROGOVÁ NÁSTENKA“

         - osteoporóza - nebezpečný zlodej kostí

         - nepodceňujme význam duševného zdravia

         - pripravme sa - opäť je tu chrípková sezóna

         - ako sa chrániť pred kliešťami a prečo.

         - čas zvýšeného výskytu detských úrazov a ochorení

         - program Školské ovocie /apríl - jún 2016/

         - deň žiarskych škôl 31.5.2016

         - záver a vyhodnotenie súťaže žiakov všetkých 6.ročníkov základných škôl v meste

         - 8.máj - Svetový deň Červeného kríža a Červeného polmesiaca

         - 7. Apríl – Svetový deň zdravia pod heslom: “Porazme cukrovku.“ (Beat diabetes).

         - svetový deň vody 2016

         - „Týždeň mozgu“ 14.–20. marca 2016

         - aktivity v ŠKD na „Dvojke“ pokračujú

         - spolupráca s Centrom voľného času v Žiari nad Hronom

         - 4.február 2016 - Svetový deň boja proti rakovine, prevencia rakoviny hrubého čreva a konečníka

         - dňa 19. júna 2015 bola zverejnená vyhláška MZ SR, čiastka 4-5, odporúčané výživové dávky, ktoré vytvárajú základný predpoklad na zabezpečenie zdravej výživy

         - aktivity na „Dvojke“ pokračujú

         - svetový deň diabetu - 14. november (leták „Diabetes mellitus a pohybová aktivita“)

         - "Deň zdravého srdca" – kampaň MOST 2015 v Žiari nad Hronom

         - „Olympiáda pre každého“ v záhrade DSS Ladomerská Vieska

         - adaptačný týždeň 2015 v ZŠ J. Zemana Nová Baňa

         - malé rady, čo robiť v horúčavách

         - spolupráca oddelenia výchovy k zdraviu RÚVZ Žiar nad Hronom s ÚS SČK pokračuje

         - spolupráca oddelenia výchovy k zdraviu RÚVZ Žiar nad Hronom s terénno-sociálnymi pracovníčkami a mestským úradom

         - deň žiarskych škôl - 29.5.2015

         - "VIEM KTO SOM, VIEM ČO CHCEM" - súťaž pre žiakov 6.ročníkov

        - posledná návšteva v školskom roku 2014/2015 v ŠKD na "dvojke"

        - naše stretnutia v ŠKD na "DVOJKE" v oddelení motýliky pokračujú

        - 8. máj - Svetový deň Červeného kríža a Červeného polmesiaca

        - tlačová správa ÚVZ SR k svetovému dňu zdravia 2015

        - vyzvi srdce k pohybu 2015

        - Aj mozog -šéf spánku- ho potrebuje dostatok (týždeň mozgu 16.3.-22.3.2015)

        - prevencia na "Dvojke"; na "Dvojke" sú aktívne aj pani vychovávateľky

        - osteoporóza – nebezpečný zlodej kostí

        - 26.september – deň srdca

        - "Ladomerský anjel 2014" - merania a poradenstvo oddelenia podpory zdravia

        - adaptačný týždeň v ZŠ J.Zemana Nová Baňa

        - "Srdiečko na dlani" v obci Janova Lehota"

        - "Európsky deň ústneho zdravia 2014 – „Ústne zdravie a diabetes"

        - "Pohybová aktivita na Dvojke"

        - "Viem kto som, viem čo chcem" - súťaž z oblasti prevencie

        - 10.5.2014 - Svetový deň-pohybom k zdraviu & 9.5.2014 - Deň otvorených dverí

        - európsky imunizačný týždeň (22.-26.apríl 2014)

        - bezpečný návrat domov

        - nedovoľme chrípke „zvíťaziť!“

        - znovu útočí chrípka

        - 1.december – Svetový deň AIDS

        - ÚVZSR vyhlasuje súťaž pre 7.ročníky ZŠ s názvom "Najlepšia protidrogová nástenka"

        - 16.október – Svetový deň výživy

        - 10.10.2013 – Deň duševného zdravia

        - pracovná skupina – seniori 27.8.2013

        - 12. september - Európsky deň ústneho zdravia

        - svetový deň bez tabaku 31.5.2013

        - „Evička a deti“ - dňa 15.05.2013 na námestí Matice Slovenskej

        - Spolupráca s OR PZ v Žiari nad Hronom a Centrom voľného času na akcii pre žiakov základných škôl: „Policajt môj kamarát“.

        - poradňa zdravia a „Týždeň bezpečnosti pri práci“ v Slovalco a.s.

        - vyzvi srdce k pohybu 2013

        - svetový deň zdravia 2013

        - nedovoľme mozgu aby zlenivel.

        - preventívne aktivity na základných, stredných a špeciálnych školách...

        - „TVOJA SPRÁVNA VOĽBA“ preventívny projekt – interaktívna výstava

        - dlhoročná spolupráca so školským internátom SOŠ obchodu a služieb v Banskej Štiavnici

        - svetový deň zdravej výživy (16.10.2012)

        - je čas postarať sa o svoje zdravie (28.9.2012)

        - adaptačný týždeň v základnej škole v Novej Bani (5.-7.9.2012)

        - kampane pre zdravie

        - 31.MÁJ-SVETOVÝ DEŇ BEZ TABAKU - Stop zásahom tabakového priemyslu

        - "prestaň a vyhraj 2012" (prihláška )

        - vzdelávací workshop SOŠT V Žiari nad Hronom

        - týždeň mozgu 12.-16. marca 2012

        - projekt EHES -  Zisťovanie zdravia Európanov

        - minikvíz "PREVENCIA SA NÁS TÝKA" pre žiakov 5. ročníkov žiarskych škôl (9.11.2011)

        - "HRAVÁ PREVENCIA" - V. ročník stretnutia mladých preventistov žiarskych škôl (20.10.2011)

        - výhercovia regionálnej kampane "Vyzvi srdce k pohybu 2011"

        - „TVOJA SPRÁVNA VOĽBA“ - nadnárodný preventívny projekt

        - kampaň "Vyzvi srdce k pohybu 2011"

        - vši detské (pedikulus captis)

        - bezpečne do školy

        - adaptačný týždeň v základnej škole v Novej Bani

        - prázdniny, dovolenka ÁNO - úrazy NIE

        - aby kúpanie nikoho neohrozilo

        - leták "PREČÍTAJ SI PRED LETOM"

        - nech slnko zostane priateľom...

        - 26. jún – Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi

        - skladovanie potravín v domácnosti

        - aby leto nebolelo

        - skončil Minikvíz Ročník 2009/2010

        - výsledky monitoringu vybraných ukazovateľov zdravotného stavu u zamestnancov zdravých pracovísk v regiónoch ZH a BB (IX. ČDPM 26.5.-28.5. 2010) prezentácia PowerPoint

        - životný štýl a jeho význam pre zdravie prezentácia PowerPoint

        - vyhodnotenie Svetového dňa zdravia 2010 v Žiari nad Hronom

        - Srdce žien: stav najvyššej pohotovosti

        - Prestaň a vyhraj

        - Informácie o akciách v apríli 2010

        - MY a valentínska kvapka krvi

        - ako dopadol adaptačný týždeň

        - kampaň "Vyzvi srdce k pohybu" už je tu opäť!

        - fototypy pokožky

        - rodičia, netúžte po opálenej pokožke detí!

        - extrémne teploty v letnom období... a pitný režim

        - informácia z akcie "Deň zdravia" - 29. máj 2009

        - medzinárodný deň boja proti drogám a obchodovaniu s nimi

        - minikvíz – "Prevencia sa nás týka"

        - 31. máj 2009 - SVETOVÝ DEŇ BEZ TABAKU

        - výročná správa oddelenia za rok 2008

        - zákon č. 087/2009 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon c.377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

        - chráňme si svoj najväčší poklad

        - adaptačný týždeň

        - rómsky letný tábor v Kremnici

        - vyhodnotenie súťaže "nefajčiť je normálne"

        - prvá pomoc na UMB v Banskej Bystrici

        - európsky Imunizačný týždeň (21.04.2008-25.04.2008)

 


Niečo pre fajčiarov - skúste: http://sk.help-eu.com/