Oddelenie hygieny DETÍ a MLÁDEŽE

Vedúca oddelenia: Mgr. Adriana Čierna

1. charakteristika odboru

2. vzory

3. legislatíva v oblasti hygieny detí a mládeže

4. aktuality, správy