Osvedčenia o odbornej spôsobilosti udelené a platné do 31.mája 2010 sa považujú za osvedčenia udelené na neurčitý čas (§ 63a zákona č.136/2010 Z.z.).
Osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydané po 1.6.2010 sa udeľujú na dobu neurčitú.