Oddelenie epidemiológie

    1. charakteristika oddelenia

    2. aktuality, správy:
 

♦ hygienicko - epidemiologická situácia za rok 2022

január február marec apríl máj jún júl august september október november december

♦ hygienicko - epidemiologická situácia za rok 2021

január február marec apríl máj jún júl august september október november december

očkovací kalendár na rok 2021 pre povinné pravidelné očkovanie detí a dospelých (platnosť od 1. 1. 2021)

♦ hygienicko - epidemiologická situácia za rok 2020

január február marec apríl máj jún júl august september október november december

♦ výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení vo vybraných kalendárnych týždňoch roku 2020:

týždeň

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

okres BS, ZN, ZH

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
 

 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
 

 

očkovací kalendár na rok 2020 pre povinné pravidelné očkovanie detí a dospelých (platnosť od 1. 1. 2020)

európsky imunizačný týždeň EIW v roku 2019

♦ hygienicko - epidemiologická situácia za rok 2019

január február marec apríl máj jún júl august september október november december

očkovací kalendár na rok 2019 pre povinné pravidelné očkovanie detí a dospelých (platnosť od 1. 1. 2019)

♦ výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení vo vybraných kalendárnych týždňoch roku 2019:

týždeň

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

okres BS, ZN, ZH

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
 

 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
 

európsky imunizačný týždeň EIW v roku 2018

♦ hygienicko - epidemiologická situácia za rok 2018

január február marec apríl máj jún júl august september október november december

online očkovací kalendár na rok 2018

očkovací kalendár na rok 2018 pre povinné pravidelné očkovanie detí a dospelých platnosť od 1. 1. 2018)

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení vo vybraných kalendárnych týždňoch roku 2018:

týždeň

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

okres BS, ZN, ZH

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
 

 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
 

Výskyt HIV infekcie v Slovenskej republike k 31.10.2017

ÚVZ SR: Umývajte si ruky často, predídete tým najčastejším infekčným chorobám /tlačová správa/ , edukačné video

chrípková sezóna 2017/2018

európsky imunizačný týždeň EIW v roku 2017

hygienicko - epidemiologická situácia za rok 2017

január február marec apríl máj jún júl august september október november december

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení vo vybraných kalendárnych týždňoch roku 2017:

týždeň /2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
okres BS, ZN, ZH

týždeň /2017

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
okres BS, ZN, ZH

týždeň /2017

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
okres BS, ZN, ZH

1. december 2016 - Svetový deň AIDS /anglická verzia/

európsky imunizačný týždeň 2016 EIW – grafy a očkovací kalendár

európsky imunizačný týždeň EIW v roku 2016

♦ hygienicko - epidemiologická situácia za rok 2016

január február marec apríl máj jún júl august september október november december

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení vo vybraných kalendárnych týždňoch roku 2016:

týždeň /2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
okres BS, ZN, ZH

týždeň /2016

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
okres BS, ZN, ZH

týždeň /2016

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
okres BS, ZN, ZH

"Máme sa obávať osýpok?"

"Prichádza chrípková sezóna" tlačová správa UVZ SR (01 Október 2015 11:08)

európsky imunizačný týždeň EIW v roku 2015

♦ výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení vo vybraných kalendárnych týždňoch roku 2015:

týždeň /2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
okres BS, ZN, ZH

týždeň /2015

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
okres BS, ZN, ZH

týždeň /2015

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
okres BS, ZN, ZH

hygienicko - epidemiologická situácia za rok 2015

január február marec apríl máj jún júl august september október november december

hygienicko - epidemiologická situácia za mesiac december 2014

chrípková sezóna 2014/2015 - usmernenie pre lekárov

♦ ebola: Najčastejšie otázky a odpovede, Informácia pre cestujúcich

vírusové ochorenie Ebola – Informácia pre cestujúcich

očkovací kalendár vypracovaný v súlade s § 5 zákona Č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MZ SR Č. 585/2008 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov, s platnosťou od 1. 1. 2014
♦ výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení vo vybraných kalendárnych týždňoch roku 2014:

týždeň /2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
okres BS, ZN, ZH

týždeň /2014

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
okres BS, ZN, ZH

týždeň /2014

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
okres BS, ZN, ZH

kampaň UMÝVAJ SI RUKY - ZACHRÁNIŠ ŽIVOT 2013 (všeobecna ambulancia , zubná ambulancia , hemodialýza )
európsky imunizačný týždeň EIW v roku 2013
očkovací kalendár vypracovaný v súlade s § 5 zákona Č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MZ SR Č. 585/2008 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov, s platnosťou od 1. 1. 2013
♦ výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení vo vybraných kalendárnych týždňoch roku 2013:

týždeň /2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
okres BS, ZN, ZH

týždeň /2013

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
okres BS, ZN, ZH

týždeň /2013

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
okres BS, ZN, ZH

poradňa očkovania (každý piatok 13:30-14:30 hod.)
európsky imunizačný týždeň EIW v roku 2012
Krajiny Európy boli Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu infekčných ochorení informované o zvýšenom výskyte ochorení na osýpky na Ukrajine. V roku 2012 Ministerstvo zdravotníctva Ukrajiny hlásilo viac než 5 000 prípadov ochorenia na osýpky, v západnej časti krajiny, v oblastiach susediacich s Maďarskom, Poľskom a Slovenskom.
Od 8. júna do 1. júla 2012 sa budú konať na Ukrajine a spoločne aj v Poľsku Majstrovstvá Európy vo futbale. Pozvané krajiny sú vystavené zvýšenému riziku zavlečenia epidémie osýpok.
(materiál ECDC )

♦ výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení vo vybraných kalendárnych týždňoch roku 2012:

týždeň /2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
okres BS, ZN, ZH

týždeň /2012

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
okres BS, ZN, ZH

týždeň /2012

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
okres BS, ZN, ZH

očkovací kalendár pre povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určený vek (platnosť od 1. 1. 2012)
európsky imunizačný týždeň EIW v roku 2011

povinné pravidelné očkovanie detí v SR
očkovací kalendár pre povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určený vek (platnosť od 24. 3. 2011)
♦ výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení vo vybraných kalendárnych týždňoch roku 2011:

týždeň /2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
okres BS, ZN, ZH

týždeň /2011

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
okres BS, ZN, ZH

týždeň /2011

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
okres BS, ZN, ZH

 

očkovací kalendár pre povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určený vek (platnosť od 1. 1. 2011)
dňa 14. 10. 2010 sa na Úrade verejného zdravotníctva SR uskutočnil tlačový brífing pod názvom "Vyhodnotenie pandémie chrípky v SR". Na brífingu vystúpil RNDr. MUDr. Ján Mikas vedúci Odboru epidemiológie ÚVZ SR s prednáškou "Pandémia chrípky v SR"
PowerPoint prezentácia a MUDr. Jarmila Pertináčová s prednáškou "Zabezpečenie protiepidemických opatrení v súvislosti s pandémiou chrípky" PowerPoint prezentácia. Prítomným médiám bola súčasne distribuovaná informácia pod názvom "Pandémia chrípky v SR" .
♦ výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení vo vybraných kalendárnych týždňoch roku 2010:

týždeň /2010

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
okres BS, ZN, ZH a BB

          ♦ XVI. Vakcinačný deň Slovenskej republiky 25. 9. 2010 od 9.00 hod. – do 14.30 hod., Veľká zasadačka Mestského úradu v Žiline
          ♦ kampaň UMÝVAJ SI RUKY - ZACHRÁNIŠ ŽIVOT

ukončeníe pandémie chrípky...- celý článok

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení vo vybraných kalendárnych týždňoch roku 2010:

týždeň /2010

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
okres Banská Štiavnica
okres Žarnovica
okres Žiar nad Hronom
Banskobystrický kraj

očkovací kalendár pre povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určený vek (platnosť od 1. 7. 2010)

európsky imunizačný týždeň
Európska úradovňa SZO aj tohto roku iniciuje v dňoch od 24. 4. do 1. 5. 2010...- celý článok

výzva hlavného hygienika SR na očkovanie pandemickou vakcínou

 

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení vo vybraných kalendárnych týždňoch roku 2010:

týždeň/2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
okres Banská Štiavnica
okres Žarnovica
okres Žiar nad Hronom
Banskobystrický kraj

 

 

 

 

♦ Výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení vo vybraných kalendárnych týždňoch roku 2009:

týždeň/2009

45 46 47 48 49 50 51 52
okres Banská Štiavnica
okres Žarnovica
okres Žiar nad Hronom
Banskobystrický kraj

 

 

 

 

 

 

Preventívne opatrenia smerujúce k tlmeniu prenosu chrípky a chrípke podobných ochorení

 

Očkovanie proti chrípke v sezóne 2009/2010 v SR

 

Výskyt chrípky A(H1N1) v spádových okresoch RÚVZ Žiar nad Hronom a v SR, 20.11.2009

 

AKO si umývať ruky? Odporúčania pri hrozbe nákazy novým typom chrípky

 

Informácia o výskyte vírusu chrípky A (H1N1);

Epidemiologická situácia zo dňa:
- 1.7.2009, 2.7.2009, 3.7.2009, 4.7.2009, 5.7.2009, 6.7.2009, 7.7.2009, 8.7.2009, 9.7.2009, 10.7.2009, 11.7.2009, 12.7.2009, 13.7.2009   

- 1.6.2009, 2.6.2009, 3.6.2009, 4.6.2009, 5.6.2009, 6.6.2009, 7.6.2009, 8.6.2009, 9.6.2009, 10.6.2009, 11.6.2009, 12.6.2009, 13.6.2009, 14.6.2009, 15.6.2009, 16.6.2009, 17.6.2009, 18.6.2009, 19.6.2009, 20.6.2009, 21.6.2009, 22.6.2009, 23.6.2009, 24.6.2009, 25.6.2009, 26.6.2009, 27.6.2009, 28.6.2009, 29.6.2009, 30.6.2009

- 8. 5. 2009, 9. 5. 2009, 10. 5. 2009, 11. 5. 2009, 12. 5. 2009, 13. 5. 2009, 14.5.2009, 15.5.2009, 16.5.2009, 17.5.2009, 18.5.2009, 19.5.2009, 20.5.2009, 21.5.2009, 22.5.2009, 23.5.2009, 24.5.2009, 25.5.2009, 26.5.2009, 27.5.2009, 28.5.2009, 29.5.2009, 30.5.2009, 31.5.2009,
 

♦ Informácia o výskyte vírusu chrípky A (H1N1);

Epidemiologická situácia zo dňa 3. 5. 2009, 4. 5. 2009, 5. 5. 2009, 6. 5. 2009, 7. 5. 2009

Rozhodnutie hlavného hygienika

 

♦ Kampaň „Save Lives: Clean Your Hands“ (Umývaj si ruky - zachrániš život)

Umývanie rúk je najlacnejší a najjednoduchší spôsob ako zamedziť prenosu infekcie...- celý článok, leták

 

♦ Povinné očkovanie detí v SR

TBC, záškrt, tetanus, čierny kašeľ, ...- celý článok
 

♦ Európsky imunizačný týždeň

Európsky regionálny úrad SZO iniciuje v dňoch od 20. 4. do 26. 4. 2009...- celý článok

 

Očkovací kalendár pre povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určený vek (platnosť od 1. 1. 2009)

 

Očkovanie proti chrípke v sezóne 2008-2009

 

♦ Stručná epidemiologická charakteristika okresu Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom v roku 2007.

 

♦ Prečo sa máme očkovať proti chrípke

V jesenných a zimných mesiacoch sa každoročne zvyšuje počet ochorení...- celý článok

 

♦ Voda a pohromy

V histórii bol vplyv človeka na prírodné prostredie obmedzený... - celý článok

 

♦ Postup pri asanácii individuálnych studní postihnutých povodňami

Povodne sú najčastejším typom prírodných katastrof i u nás... - celý článok

 

♦ Zvýšený výskyt ochorení preventabilných očkovaním v Európe

Začiatkom roka 2006 boli v Európe zaznamenané epidémie osýpok... - celý článok


 

Charakteristika epidemiologickej situácie v roku 2000 v okrese:

Banská Štiavnica

Žarnovica

Žiar nad Hronom

Výročná správa:
Charakteristika epidemiologickej situácie v roku 2004 v okrese

Banská Štiavnica

Žarnovica
Žiar nad Hronom
Vývoj vybraných prenosných ochorení v r. 1991 - 2000  
Vtáčia chrípka - informácie pre cestovateľov  
Očkovanie pred cestou do zahraničia v roku 2005