ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV
 

Podža zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení   zákona č. 546/2010 Z. z.,
RÚVZ so sídlom v Žiari nad Hronom
zverejňuje odberatežské a dodávatežské zmluvy na
Centrálnom registri zmlúv,
ktorý vedie Úrad vlády SR.