Vzory prevádzkových poriadkov UVZSR:

 

Všeobecné žiadosti:

 

Legislatíva:

 

Epidemiologicky závažná činnosť:

 

AKTUÁLNE TERMÍNY:

Termín školenia: 14.03.2023
Termín skúšky: 28.03.2023

 

Objednávky:

 

Prevádzkový poriadok (vzor):