Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Žiari nad Hronom,
Cyrila a Metoda 357/23
965 01 Žiar nad Hronom
 

tel.:045/6724967
Elektronická podateľňa
http://www.ruvzzh.sk,  e-mail: zh.ruvzzh@uvzsr.sk

This free script provided by
Dynamic Drive