SADZOBNÍK NÁKLADOV NA SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ
v zmysle Vyhl. MF SR č. 481/2000

platný od 01-01-2009

Rozmnožovanie dokumentov

1 strana

formát A3

0,05 € 1,50 Sk

1 list obojstranne

formát A3

0,07 €

2,00 Sk

1 strana

formát A4

0,03 € 1,00 Sk

1 list obojstranne

formát A4

0,05 € 1,50 Sk

Informácia poskytnutá poštou

1 obálka

formát A6

0,02 € 0,50 Sk

1 obálka

formát A5

0,03 € 1,00 Sk

1 obálka

formát A4

0,07 €

2,00 Sk

1 obálka

formát A4 - dvojdňová

0,13 €

4,00 Sk

poštové poplatky

podľa platného cenníka Slovenskej pošty a.s.

Informácia poskytnutá na magnetickom nosiči

1 disketa 3,25"

0,66 € 20,00 Sk

Informácia poskytnutá faxom

podľa platného cenníka Slovenských telekomunikácií

Úhrada nákladov bude účtovaná až po presiahnutí čiastky 20,00 Sk

Konverzný kurz: 1€ = 30.1260 SK