A   k   t   u   a   l   i   t   y        

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 45. kalendárnom týždni roku 2023

14.11.2023

hygienicko - epidemiologická situácia za mesiac oktober 2023

10.11.2023

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 44. kalendárnom týždni roku 2023

06.11.2023

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 43. kalendárnom týždni roku 2023

30.10.2023

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 42. kalendárnom týždni roku 2023

24.10.2023

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 41. kalendárnom týždni roku 2023

18.10.2023

hygienicko - epidemiologická situácia za mesiac september 2023

10.10.2023

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 40. kalendárnom týždni roku 2023

10.10.2023

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 39. kalendárnom týždni roku 2023

02.10.2023

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 38. kalendárnom týždni roku 2023

26.09.2023

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 37. kalendárnom týždni roku 2023

26.09.2023

kúpaliská a vodné plochy v spádovom území RÚVZ Žiar nad Hronom v 37. kalendárnom týždni

13.09.2023

zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre MediPack, s.r.o.

26.09.2023

zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre Slovenský Červený kríž, územný spolok Žiar nad Hronom

21.09.2023

zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre MEDIFORM, s. r. o.

21.09.2023

zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre Obec Orovnica

14.09.2023

pozastavenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre Slovenský Červený kríž, územný spolok Banská Štiavnica

14.09.2023

kúpaliská a vodné plochy v spádovom území RÚVZ Žiar nad Hronom v 37. kalendárnom týždni

13.09.2023

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 36. kalendárnom týždni roku 2023

11.09.2023

hygienicko - epidemiologická situácia za mesiac august 2023

11.08.2023

kúpaliská a vodné plochy v spádovom území RÚVZ Žiar nad Hronom v 36. kalendárnom týždni

06.09.2023

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 35. kalendárnom týždni roku 2023

05.09.2023

monitoring pitnej vody - aktualizácia

31.08.2023

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 34. kalendárnom týždni roku 2023

28.08.2023

pozastavenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM s.r.o.

28.08.2023

kúpaliská a vodné plochy v spádovom území RÚVZ Žiar nad Hronom v 35. kalendárnom týždni

28.08.2023

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 33. kalendárnom týždni roku 2023

23.08.2023

kúpaliská a vodné plochy v spádovom území RÚVZ Žiar nad Hronom v 34. kalendárnom týždni

23.08.2023

pozastavenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre MEDIFORM, s.r.o.

18.08.2023

kúpaliská a vodné plochy v spádovom území RÚVZ Žiar nad Hronom v 33. kalendárnom týždni

15.08.2023

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 32. kalendárnom týždni roku 2023

15.08.2023

kúpaliská a vodné plochy v spádovom území RÚVZ Žiar nad Hronom v 32. kalendárnom týždni

08.08.2023

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 31. kalendárnom týždni roku 2023

07.08.2023

hygienicko - epidemiologická situácia za mesiac júl 2023

04.08.2023

kúpaliská a vodné plochy v spádovom území RÚVZ Žiar nad Hronom v 31. kalendárnom týždni

02.08.2023

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 30. kalendárnom týždni roku 2023

02.08.2023

kúpaliská a vodné plochy v spádovom území RÚVZ Žiar nad Hronom v 30. kalendárnom týždni

25.07.2023

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 29. kalendárnom týždni roku 2023

24.07.2023

kúpaliská a vodné plochy v spádovom území RÚVZ Žiar nad Hronom v 29. kalendárnom týždni

18.07.2023

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 28. kalendárnom týždni roku 2023

18.07.2023

kúpaliská a vodné plochy v spádovom území RÚVZ Žiar nad Hronom v 28. kalendárnom týždni

11.07.2023

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 27. kalendárnom týždni roku 2023

10.07.2023

hygienicko - epidemiologická situácia za mesiac jún 2023

07.07.2023

zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre Mesto Nová Baňa

06.07.2023

kúpaliská a vodné plochy v spádovom území RÚVZ Žiar nad Hronom v 27. kalendárnom týždni

04.07.2023

zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre Obec Župkov

04.07.2023

zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre Mesto Banská Štiavnica

04.07.2023

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 26. kalendárnom týždni roku 2023

03.07.2023

kúpaliská a vodné plochy v spádovom území RÚVZ Žiar nad Hronom v 26. kalendárnom týždni

29.06.2023

zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre Obec Ostrý Grúň

28.06.2023

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 25. kalendárnom týždni roku 2023

27.06.2023

monitoring pitnej vody - aktualizácia

24.06.2023

kúpaliská a vodné plochy v spádovom území RÚVZ Žiar nad Hronom v 25. kalendárnom týždni

22.06.2023

zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre DEJ, s.r.o.

21.06.2023

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 24. kalendárnom týždni roku 2023

19.06.2023

pozastavenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre Nemocnica Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica s.r.o.

`16.06.2023

zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre Obec Horné Hámre

`16.06.2023

kúpaliská a vodné plochy v spádovom území RÚVZ Žiar nad Hronom v 24. kalendárnom týždni

15.06.2023

zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre JA Home life n. o.

`14.06.2023

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 23. kalendárnom týždni roku 2023

14.06.2023

hygienicko - epidemiologická situácia za mesiac máj 2023

06.06.2023

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 22. kalendárnom týždni roku 2023

06.06.2023

Nové webové sídlo úradov verejného zdravotníctva

Nové webové sídlo úradov verejného zdravotníctva sa aktuálne nachádza v skúšobnej prevádzke na doméne uvzsr.sk. Úrad verejného zdravotníctva SR a 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva budú komunikovať s verejnosťou cez jedno webové sídlo. Naším zámerom je komunikáciu pre občanov, odbornú verejnosť a podnikateľov zjednotiť, sprehľadniť a docieliť proužívateľské prostredie. Návrhy na prípadné zlepšenia môžete zaslať na adresu portal@uvzsr.sk. Účelom skúšobnej prevádzky je overiť funkcionalitu elektronických služieb a obsah webového sídla tak, aby boli významným prínosom pre občanov, podnikateľov aj odbornú verejnosť.  

01.06.2023

základné informácie o vtáčej chrípke A(H5N1)  

31.05.2023

31.máj Svetový deň bez tabaku. Využite poradne na odvykanie od fajčenia.

- dopady fajčenia-leták
- osem praktických rád pri odvykaní od fajčenia-leták

- poradne na odvykanie od fajčenia

30.05.2023

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 21. kalendárnom týždni roku 2023

29.05.2023

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 20. kalendárnom týždni roku 2023

23.05.2023

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 19. kalendárnom týždni roku 2023

15.05.2023

hygienicko - epidemiologická situácia za mesiac apríl 2023

15.05.2023

monitoring pitnej vody - aktualizácia

15.05.2023

VYHLÁŠKA  č.8 / 2023
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky č. 35/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia
pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest - účinná od 15.5.2023.

14.05.2023

10. máj: Svetový deň – pohybom ku zdraviu odštartuje X. ročník kampane „Vyzvi srdce k pohybu.“

12.05.2023

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 18. kalendárnom týždni roku 2023

09.05.2023

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 17. kalendárnom týždni roku 2023

09.05.2023

európsky imunizačný týždeň EIW v roku 2023

26.04.2023

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 16. kalendárnom týždni roku 2023

25.04.2023

výročná správa o činnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom za rok 2022

24.04.2023

hygienicko - epidemiologická situácia za mesiac marec 2023

19.04.2023

monitoring pitnej vody - aktualizácia

18.04.2023

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 15. kalendárnom týždni roku 2023

18.04.2023

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 14. kalendárnom týždni roku 2023

12.04.2023

monitoring pitnej vody - aktualizácia

05.04.2023

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 13. kalendárnom týždni roku 2023

04.04.2023

Deň otvorených dverí 13.april 2023 - Poradňa zdravia

03.04.2023

vyhlásenie víťaza regionálneho kola celoslovenskej výtvarnej súťaže

31.03.2023

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 12. kalendárnom týždni roku 2023

27.03.2023

Oznámenie

Vo štvrtok 23.3.2023 bude odstávka elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská distribučná, a. s. v lokalite Žiar nad Hronom v čase od 08.00 hod. do 15.30 hod. na odberných miestach budovy RÚVZ na ulici Cyrila a Metoda 357/23 v Žiari nad Hronom.
V súvislosti s odstávkou elektriny dňa 23.3.2023 (štvrtok) bude prevádza RÚVZ ZH v budove prebiehať do 11:00 hod.
Všetci vedúci zamestnanci budú k dispozícii na mob. telefónoch a služobných emailoch.

22.03.2023

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 11. kalendárnom týždni roku 2023

20.03.2023

TS - od 20. marca rušíme vyhlášku k izolácii osôb pozitívnych na COVID-19 a karanténe úzkych kontaktov 

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 33/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 - účinná od 20.3.2023.

14.03.2023

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 10. kalendárnom týždni roku 2023

13.03.2023

Svetový deň vody si každoročne pripomíname 22. marca už skoro tri desaťročia...

12.03.2023

hygienicko - epidemiologická situácia za mesiac február 2023

10.03.2023

Svetový deň obezity 2023: Rozprávajme sa o obezite...

06.03.2023

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 9. kalendárnom týždni roku 2023

06.03.2023

monitoring pitnej vody - aktualizácia

03.03.2023

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 8. kalendárnom týždni roku 2023

27.02.2023

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 7. kalendárnom týždni roku 2023

27.02.2023

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 6. kalendárnom týždni roku 2023

14.02.2023

hygienicko - epidemiologická situácia za mesiac január 2023

10.02.2023

monitoring pitnej vody - aktualizácia

09.02.2023

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 5. kalendárnom týždni roku 2023

07.02.2023

Svetový deň boja proti rakovine 2023: Ako znižovať riziko vzniku ochorenia

03.02.2023

monitoring pitnej vody - aktualizácia

31.01.2023

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 4. kalendárnom týždni roku 2023

31.01.2023

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 3. kalendárnom týždni roku 2023

24.01.2023

vydané rozhodnutie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre obec Veľké Pole

18.01.2023

monitoring pitnej vody - aktualizácia

17.01.2023

vydané rozhodnutie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre obec Jastrabá

17.01.2023

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 2. kalendárnom týždni roku 2023

16.01.2023

vydané rozhodnutie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre obec Prestavlky

13.01.2023

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 1. kalendárnom týždni roku 2023

10.01.2023

hygienicko - epidemiologická situácia za mesiac december 2022

10.01.2023

monitoring pitnej vody - aktualizácia

09.01.2023

vydané rozhodnutie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre DEJ, s.r.o.

04.01.2023

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru v roku 2022
a prajeme Vám zdravý a šťastný nový rok 2023.

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 52. kalendárnom týždni roku 2022

30.12.2022

Oznámenie

Dňa 30. 12. 2022 sú úradné hodiny pre oddelenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, Ul. Cyrila a Metoda 357/23, do 12:00 hod.

Vedúci zamestnanci sú do konca pracovného času k dispozícii prostredníctvom služobných mobilov:

 • Osobný úrad, HTČ a podateľňa č. mobilu 0911 507 068

 • Oddelenie hygieny výživy č. mobilu 0914 320 312

 • Oddelenie hygieny životného prostredia č. mobilu 0914 320 313

 • Oddelenie hygieny detí a mládeže č. mobilu 0914 320 311

 • Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva č. mobilu 0914 320 314

 • Oddelenie podpory a výchovy k zdraviu č. mobilu 0911 214 488

 • Oddelenie epidemiológie č. mobilu 0911 214 488

28.12.2022

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 51. kalendárnom týždni roku 2022

23.12.2022

očkovací kalendár na rok 2023 pre povinné pravidelné očkovanie detí a dospelých

21.12.2022

zrušenie rozhodnutia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre Váš Lekár

21.12.2022

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 50. kalendárnom týždni roku 2022

19.12.2022

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 49. kalendárnom týždni roku 2022

12.12.2022

hygienicko - epidemiologická situácia za mesiac november 2022

08.12.2022

pozastavenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre Nemocnica Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica s.r.o.

6.12.2022

Sedavý životný štýl je vážnym zdravotným rizikom (UVZ SR)

6.12.2022

Oznámenie
Dňa 02.12.2022 o 13:00 hod. organizuje RÚVZ v Žiari nad Hronom celoúradný seminár s názvom „Alkohol za volantom môže zabíjať“ – vyskúšajme si okuliare simulujúce stav opitosti (praktická časť). Seminár je organizovaný mimo sídlo úradu na ul. Cyrila a Metoda 357/23, Žiar nad Hronom z dôvodu regulácie tepla v priestoroch úradnej budovy.

Vedúci zamestnanci sú do konca pracovného času k dispozícii prostredníctvom služobných mobilov:

 • Regionálna hygienička č. mobilu 0914 320 310

 • Osobný úrad, HTČ a podateľňa č. mobilu 0911 507 068

 • Oddelenie hygieny výživy č. mobilu 0914 320 312

 • Oddelenie hygieny životného prostredia č. mobilu 0914 320 313

 • Oddelenie hygieny detí a mládeže č. mobilu 0914 320 311

 • Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva č. mobilu 0914 320 314

 • Oddelenie podpory a výchovy k zdraviu č. mobilu 0911 214 488

 • Oddelenie epidemiológie č. mobilu 0911 214 488

01.12.2022

zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre Svet zdravia, a.s.

22.11.2022

vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre Nemocnica Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica s.r.o.

22.11.2022

hygienicko - epidemiologická situácia za mesiac oktober 2022

16.11.2022

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 45. kalendárnom týždni roku 2022

11.11.2022

monitoring pitnej vody - aktualizácia

08.11.2022

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 44. kalendárnom týždni roku 2022

04.11.2022

zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre obec Stará Kremnicka

03.11.2022

pozastavenie rozhodnutia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre Váš Lekár

31.10.2022

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 43. kalendárnom týždni roku 2022

28.10.2022

Chrípková sezóna sa začala. Mám chrípku alebo len prechladnutie?

26.10.2022

monitoring pitnej vody - aktualizácia

26.10.2022

pripravte svoj organizmus na zmenu a prechod do zimného obdobia (29. 10. 2022 – 30. 10. 2022)

25.10.2022

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 42. kalendárnom týždni roku 2022

24.10.2022

hygienicko - epidemiologická situácia za mesiac september 2022

21.10.2022

monitoring pitnej vody - aktualizácia

20.10.2022

zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre Obec Hrabičov

17.10.2022

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 41. kalendárnom týždni roku 2022

14.10.2022

pozastavenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre DEJ, s.r.o.

11.10.2022

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 40. kalendárnom týždni roku 2022

10.10.2022

v roku 2000 vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia 16. október ako „Svetový deň chrbtice“

04.10.2022

zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre BHR medical s.r.o.

04.10.2022

monitoring pitnej vody - aktualizácia

04.10.2022

pozastavenie rozhodnutia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre Váš Lekár

03.10.2022

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 39. kalendárnom týždni roku 2022

01.10.2022

zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre Obec Podhorie

01.10.2022

pozastavenie rozhodnutia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre Slovenský Červený kríž, územný spolok Žiar nad Hronom

28.09.2022

monitoring pitnej vody - aktualizácia

26.09.2022

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 38. kalendárnom týždni roku 2022

23.09.2022

pozastavenie rozhodnutia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre Obec Župkov

23.09.2022

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 37. kalendárnom týždni roku 2022

16.09.2022

kúpaliská a vodné plochy v spádovom území RÚVZ Žiar nad Hronom v 37. kalendárnom týždni

13.09.2022

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 36. kalendárnom týždni roku 2022

09.09.2022

kúpaliská a vodné plochy v spádovom území RÚVZ Žiar nad Hronom v 36. kalendárnom týždni

08.09.2022

zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre COUPE INVEST, s.r.o.

05.09.2022

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 35. kalendárnom týždni roku 2022

02.09.2022

kúpaliská a vodné plochy v spádovom území RÚVZ Žiar nad Hronom v 35. kalendárnom týždni

02.09.2022

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 34. kalendárnom týždni roku 2022

26.08.2022

kúpaliská a vodné plochy v spádovom území RÚVZ Žiar nad Hronom v 34. kalendárnom týždni

25.08.2022

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 33. kalendárnom týždni roku 2022

19.08.2022

kúpaliská a vodné plochy v spádovom území RÚVZ Žiar nad Hronom v 33. kalendárnom týždni

18.08.2022

monitoring pitnej vody - aktualizácia

17.08.2022

hygienicko - epidemiologická situácia za mesiac júl 2022

15.08.2022

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 32. kalendárnom týždni roku 2022

12.08.2022

kúpaliská a vodné plochy v spádovom území RÚVZ Žiar nad Hronom v 32. kalendárnom týždni

11.08.2022

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 31. kalendárnom týždni roku 2022

05.08.2022

kúpaliská a vodné plochy v spádovom území RÚVZ Žiar nad Hronom v 31. kalendárnom týždni

04.08.2022

monitoring pitnej vody - aktualizácia

01.08.2022

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 30. kalendárnom týždni roku 2022

29.07.2022

pozastavenie rozhodnutia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre Obec Veľké Pole

29.07.2022

hygienicko - epidemiologická situácia za mesiac jún 2022

28.07.2022

kúpaliská a vodné plochy v spádovom území RÚVZ Žiar nad Hronom v 30. kalendárnom týždni

28.07.2022

monitoring pitnej vody - aktualizácia

22.07.2022

kúpaliská a vodné plochy v spádovom území RÚVZ Žiar nad Hronom v 29. kalendárnom týždni

22.07.2022

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 29. kalendárnom týždni roku 2022

22.07.2022

„Takto trávim svoj voľný čas“ - výtvarná aktivita určená pre deti vo veku 10 – 15 rokov

19.07.2022

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 28. kalendárnom týždni roku 2022

15.07.2022

kúpaliská a vodné plochy v spádovom území RÚVZ Žiar nad Hronom v 28. kalendárnom týždni

14.07.2022

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 27. kalendárnom týždni roku 2022

08.07.2022

kúpaliská a vodné plochy v spádovom území RÚVZ Žiar nad Hronom v 27. kalendárnom týždni

07.07.2022

ÚVZSR vám počas dovolenkovej sezóny prináša odporúčania pre dovolenkárov a cestovateľov, sumár základných pravidiel prevencie proti následkom horúčav a praktické zásady skladovania a prípravy potravín v letných mesiacoch

Plagát: Pozor na črevné nákazy
Plagát: Zdravé leto

04.07.2022

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 26. kalendárnom týždni roku 2022

01.07.2022

kúpaliská a vodné plochy v spádovom území RÚVZ Žiar nad Hronom v 26. kalendárnom týždni

30.06.2022

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 25. kalendárnom týždni roku 2022

24.06.2022

kúpaliská a vodné plochy v spádovom území RÚVZ Žiar nad Hronom v 25. kalendárnom týždni

23.06.2022

Oznámenie

Pracovníci RUVZ so sídlom v Žiari nad Hronom sa dňa 22.06.2022 od 10:45 hod zúčastnia celoúradného branno–športového podujatia spojeného s odborným seminárom.
V prípade potreby volajte na tel. č. 0911507068
                                                                          Ďakujeme za porozumenie.

21.06.2022

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 24. kalendárnom týždni roku 2022

17.06.2022

pozastavenie rozhodnutia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre Váš Lekár

17.06.2022

hygienicko - epidemiologická situácia za mesiac máj 2022

17.06.2022

kúpaliská a vodné plochy v spádovom území RÚVZ Žiar nad Hronom v 24. kalendárnom týždni

16.06.2022

monitoring pitnej vody - aktualizácia

16.06.2022

monitoring pitnej vody - aktualizácia

14.06.2022

ÚVZ SR: vyhláška č. 35 z 9.6.2022 - k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

13.06.2022

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 23. kalendárnom týždni roku 2022

10.06.2022

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 22. kalendárnom týždni roku 2022

03.06.2022

TS - Odvykanie od tabaku prospieva zdraviu a aj životnému prostrediu (31. máj 2022 - Svetový deň bez tabaku)

30.05.2022

letáky ku kúpacej sezóne 2022... SK(A4), SK(A3), EN(A4), HU(A4) PL(A4)

27.05.2022

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 21. kalendárnom týždni roku 2022

27.05.2022

TS - Prípady opičích kiahní v európskom regióne (základné informácie o ochorení)“

26.05.2022

hygienicko - epidemiologická situácia za mesiac január, február, marec, apríl 2022

26.05.2022

zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre MDDr. Vladimír Karvaš

23.05.2022

31.máj Svetový deň bez tabaku; 8:00 hod-14:00 hod „Deň otvorených dverí“

20.05.2022

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 20. kalendárnom týždni roku 2022

20.05.2022

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 19. kalendárnom týždni roku 2022

13.05.2022

pozastavenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre DEJ, s.r.o.

10.05.2022

zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre Obec Bzenica

10.05.2022

monitoring pitnej vody - aktualizácia

06.05.2022

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 18. kalendárnom týždni roku 2022

06.05.2022

pripravte sa na hlavnú sezónu kliešťov, chráňte sa pred infekčnými ochoreniami (tlačová správa) 

02.05.2022

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 17. kalendárnom týždni roku 2022

29.04.2022

zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre Obec Nevoľné

29.04.2022

tlačová správa ku Svetovému imunizačnému týždňu 2022

27.04.2022

študijný materiál na skúšku odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov
SK.pdf , SK.docx , UA.pdf , UA.docx

26.04.2022

očkovanie – “Dlhý život pre všetkých” (Európsky imunizačný týždeň 24.4. – 30.4.2022)
článok1, článok2

26.04.2022

monitoring pitnej vody - aktualizácia

26.04.2022

výročná správa o činnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom za rok 2021

25.04.2022

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 16. kalendárnom týždni roku 2022

22.04.2022

10. maj – Svetový deň „Pohybom ku zdraviu“

22.04.2022

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 15. kalendárnom týždni roku 2022

14.04.2022

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 14. kalendárnom týždni roku 2022

13.04.2022

zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre Mesto Kremnica

08.04.2022

Svetový deň zdravia 2022 - „Naša planéta, naše zdravie

07.04.2022

zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre Obec Bartošova Lehotka

07.04.2022

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 13. kalendárnom týždni roku 2022

01.04.2022

odporúčania hlavného hygienika SR na prevenciu a zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19

01.04.2022

pozastavenie rozhodnutia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre Coupe Invest s.r.o.

28.03.2022

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 12. kalendárnom týždni roku 2022

25.03.2022

pozastavenie rozhodnutia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre Svet Zdravia a.s.

23.03.2022

pozastavenie rozhodnutia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre BHR medical s.r.o.

18.03.2022

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 11. kalendárnom týždni roku 2022

18.03.2022

Svetový deň vody 2022

16.03.2022

monitoring pitnej vody - aktualizácia

15.03.2022

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 10. kalendárnom týždni roku 2022

11.03.2022

ÚVZ SR: vyhláška č. 28 z 10.3.2022 - ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR
ÚVZ SR: vyhláška č. 29 z 10.3.2022 - k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

11.03.2022

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 9. kalendárnom týždni roku 2022

04.03.2022

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 8. kalendárnom týždni roku 2022

25.02.2022

pozastavenie rozhodnutia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre Váš Lekár, s.r.o.

25.02.2022

ÚVZ SR: vyhláška č. 24 z 24.2.2022 - opatrenia k organizácii hromadných podujatí
ÚVZ SR: vyhláška č. 25 z 24.2.2022 - opatrenia k obmedzeniam prevádzok

25.02.2022

„každý musí konať“ 4. marec – Svetový deň obezity

23.02.2022

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 7. kalendárnom týždni roku 2022

20.02.2022

ÚVZ SR: vyhláška č. 18 z 11.2.2022 - opatrenia k organizácii hromadných podujatí
ÚVZ SR: vyhláška č. 19 z 11.2.2022 - opatrenia k obmedzeniam prevádzok

15.02.2022

zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre Obec Trnavá Hora

15.02.2022

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 6. kalendárnom týždni roku 2022

14.02.2022

ÚVZ SR: vyhláška č. 10 z 31.1.2022 - k režimu na hraniciach
ÚVZ SR: vyhláška č. 11 z 31.1.2022 - opatrenia k organizácii hromadných podujatí
ÚVZ SR: vyhláška č. 12 z 31.1.2022 - opatrenia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
ÚVZ SR: vyhláška č. 13 z 31.1.2022 - opatrenia k činnosti maloobchodu a služieb
ÚVZ SR: vyhláška č. 14 z 31.1.2022 - k povinnostiam v ústavoch na výkon väzby, výkon trestu odňatia slobody, výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnici pre obvinených a odsúdených
ÚVZ SR: vyhláška č. 15 z 31.1.2022 - k povinnému OTP režimu na pracoviskách

01.02.2022

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 4. kalendárnom týždni roku 2022

28.01.2022

ÚVZ SR: vyhláška č. 7 z 24.1.2022 - opatrenia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb

26.01.2022

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 3. kalendárnom týždni roku 2022

21.01.2022

ÚVZ SR: vyhláška č. 3 z 17.1.2022 - k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest
ÚVZ SR: vyhláška č. 4 z 17.1.2022 - opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko
ÚVZ SR: vyhláška č. 5 z 17.1.2022 - opatrenia k obmedzeniam hromadných podujatí
ÚVZ SR: vyhláška č. 6 z 17.1.2022 - opatrenia k obmedzeniam prevádzok

18.01.2022

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 2. kalendárnom týždni roku 2022

14.01.2022

ÚVZ SR: vyhláška č. 2 z 11.1.2022 - upravujúca organizáciu hromadných podujatí

12.01.2022

povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre Váš Lekár, s.r.o.

12.01.2022

4. február - Svetový deň boja proti rakovine

11.01.2022

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 1. kalendárnom týždni roku 2022

08.01.2022

povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre COUPE INVEST, s.r.o.

04.01.2022

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru v roku 2021
a prajeme Vám zdravý a šťastný Nový rok 2022.

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 52. kalendárnom týždni roku 2021

31.12.2021

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 51. kalendárnom týždni roku 2021

31.12.2021

zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre Obec Horná Ves

30.12.2021

ÚVZ SR: vyhláška 309 z 22.12.2021 - k režimu na hraniciach

ÚVZ SR: vyhláška 310 z 22.12.2021 - upravujúca organizáciu hromadných podujatí

ÚVZ SR: vyhláška 311 z 22.12.2021 - upravujúca činnosť prevádzok

25.11.2021

náš metabolizmus vianočné prázdniny nepozná...

21.12.2021

ÚVZ SR: vyhláška 307 z 16.12.2021 - upravujúca organizáciu hromadných podujatí

17.12.2021

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 50. kalendárnom týždni roku 2021

17.12.2021

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 49. kalendárnom týždni roku 2021

10.12.2021

zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre Mesto Žarnovica

10.12.2021

ÚVZ SR: vyhláška 289 z 09.12.2021 - upravujúca organizáciu hromadných podujatí

ÚVZ SR: vyhláška 290 z 09.12.2021 - upravujúca činnosť prevádzok

10.12.2021

zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre Obec Sklené Teplice

08.12.2021

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 48. kalendárnom týždni roku 2021

06.12.2021

zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre Obec Slaská

06.12.2021

ÚVZ SR: vyhláška 268 z 29.11.2021 - k režimu na hraniciach

30.11.2021

Výskyt HIV infekcie v Slovenskej republike k 31.6.2021

30.11.2021

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 47. kalendárnom týždni roku 2021

26.11.2021

ÚVZ SR: vyhláška 261 z 24.11.2021 - upravujúca organizáciu hromadných podujatí

ÚVZ SR: vyhláška 262 z 24.11.2021 - upravujúca povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

ÚVZ SR: vyhláška 263 z 24.11.2021 - upravujúca činnosť prevádzok

ÚVZ SR: vyhláška 264 z 24.11.2021 - upravujúca vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa

25.11.2021

ÚVZ SR: vyhláška 260 z 19.11.2021 - k činnosti prevádzok

22.11.2021

monitoring pitnej vody - aktualizácia

22.11.2021

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 46. kalendárnom týždni roku 2021

19.11.2021

pozastavenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre mesto Banská Štiavnica

19.11.2021

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 45. kalendárnom týždni roku 2021

14.11.2021

monitoring pitnej vody - aktualizácia

12.11.2021

zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre RAVAFOL SK, s.r.o.

10.11.2021

zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre Obec Hodruša Hámre

10.11.2021

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 44. kalendárnom týždni roku 2021

05.11.2021

pozastavenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre obec Jastrabá

05.11.2021

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 43. kalendárnom týždni roku 2021

04.11.2021

zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre Obec Svätý Anton

03.11.2021

monitoring pitnej vody - aktualizácia

03.11.2021

zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre Obec Prochot

29.10.2021

zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre Obec Lovča

29.10.2021

zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre Obec Banská Belá

29.10.2021

zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre Obec Prenčov

28.10.2021

pozastavenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre obec Veľké Pole

28.10.2021

zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre Základná škola a materskou školou Maximiliána Hella

28.10.2021

zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre Obec Dolná Ždaňa

28.10.2021

pozastavenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre obec Nevoľné

28.10.2021

pozastavenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre obec Nevoľné

28.10.2021

zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre Obec Mala Lehota

27.10.2021

zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre Obec Janova Lehota

27.10.2021

pozastavenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre RAVAFOL SK, s.r.o.

27.10.2021

pozastavenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre obec Orovnica

27.10.2021

zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre Obec Janova Lehota

27.10.2021

zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre Obec Ilija

27.10.2021

zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre Obec Hliník Nad Hronom

26.10.2021

zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre mesto Žiar nad Hronom

26.10.2021

zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre Gymnázium Františka Švantnera

26.10.2021

zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre Obec Horná Ždaňa

26.10.2021

zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre Obec Kopernica

25.10.2021

zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre Obec Pitelova

25.10.2021

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 42. kalendárnom týždni roku 2021

22.10.2021

20. október je svetový deň osteoporózy. Čo sa oplatí vedieť o "tichom zlodejovi kostí"?

20.10.2021

zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre Obec Lovčica - Trubín

19.10.2021

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 41. kalendárnom týždni roku 2021

18.10.2021

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 40. kalendárnom týždni roku 2021

08.10.2021

povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre BHR medical s.r.o.

08.10.2021

ÚVZ SR: vyhláška 252 z 7.10.2021 - upravujúca izoláciu pozitívnej osoby a karanténu kontaktov

ÚVZ SR: vyhláška 253 z 7.10.2021 - upravujúca činnosť prevádzok

ÚVZ SR: vyhláška 254 z 7.10.2021 - upravujúca organizáciu hromadných podujatí

ÚVZ SR: vyhláška 255 z 7.10.2021 - upravujúca režim na hraniciach

08.10.2021

pozastavenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre obec Lovcica Trubin

01.10.2021

pozastavenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre mesto Žiar nad Hronom

01.10.2021

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 39. kalendárnom týždni roku 2021

01.10.2021

pozastavenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre Ravafol SK, s.r.o.

30.09.2021

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 38. kalendárnom týždni roku 2021

24.09.2021

monitoring pitnej vody - aktualizácia

21.09.2021

EPIKETA: Praktické rady, ako sa správať v každodenných situáciách v čase šírenia COVID-19

21.09.2021

Svetový deň Alzheimerovej choroby – september 2021
       materiál obsahuje:
- Informácia k Svetovému dňu Alzheimerovej choroby
- Informácie o Alzheimerovej chorobe – rizikové faktory, príčiny vzniku, prevencia,
- Zaujímavosti o mozgu, Desatoro pre mozog
- Ponuka cvičení pre mozog.
- Prezentácia: Mozog – čo mu škodí a čo mu pomáha.

17.09.2021

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 37. kalendárnom týždni roku 2021

17.09.2021

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 36. kalendárnom týždni roku 2021

12.09.2021

ÚVZ SR: vyhláška 247 z 8.9.2021 - k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19.

10.09.2021

kúpaliská a vodné plochy v spádovom území RÚVZ Žiar nad Hronom v 36. kalendárnom týždni

09.09.2021

monitoring pitnej vody - aktualizácia

03.09.2021

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 35. kalendárnom týždni roku 2021

03.09.2021

kúpaliská a vodné plochy v spádovom území RÚVZ Žiar nad Hronom v 35. kalendárnom týždni

02.09.2021

pozastavenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre Ravafol SK, s.r.o.

31.08.2021

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 34. kalendárnom týždni roku 2021

27.08.2021

alzheimerova choroba

26.08.2021

pozastavenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre mesto Žiar nad Hronom

26.08.2021

kúpaliská a vodné plochy v spádovom území RÚVZ Žiar nad Hronom v 34. kalendárnom týždni

25.08.2021

pozastavenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre Obec Horná Ždaňa

24.08.2021

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 33. kalendárnom týždni roku 2021

20.08.2021

kúpaliská a vodné plochy v spádovom území RÚVZ Žiar nad Hronom v 33. kalendárnom týždni

19.08.2021

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 32. kalendárnom týždni roku 2021

13.08.2021

ako podporiť duševné zdravie starších ľudí počas pandémie COVID-19

12.08.2021

ÚVZ SR: vyhláška 237 z 12.8.2021 - k prekrytiu horných dýchacích ciest

ÚVZ SR: vyhláška 238 z 12.8.2021 - k návštevám v zdravotníckych zariadeniach

ÚVZ SR: vyhláška 239 z 12.8.2021 - k izolácii pozitívnych osôb

ÚVZ SR: vyhláška 240 z 12.8.2021 - k obmedzeniam prevádzok

ÚVZ SR: vyhláška 241 z 12.8.2021 - k obmedzeniam hromadných podujatí

12.08.2021

kúpaliská a vodné plochy v spádovom území RÚVZ Žiar nad Hronom v 32. kalendárnom týždni

12.08.2021

hygienicko - epidemiologická situácia za mesiac januar, februar, marec, april, maj, jun 2021

06.08.2021

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 31. kalendárnom týždni roku 2021

06.08.2021

kúpaliská a vodné plochy v spádovom území RÚVZ Žiar nad Hronom v 31. kalendárnom týždni

05.08.2021

zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre Nemocenská BB, s.r.o.

02.08.2021

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 30. kalendárnom týždni roku 2021

30.07.2021

povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre MDDr. Vladimír Karvaš

30.07.2021

kúpaliská a vodné plochy v spádovom území RÚVZ Žiar nad Hronom v 30. kalendárnom týždni

29.07.2021

monitoring pitnej vody - aktualizácia

23.07.2021

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 29. kalendárnom týždni roku 2021

23.07.2021

kúpaliská a vodné plochy v spádovom území RÚVZ Žiar nad Hronom v 29. kalendárnom týždni

22.07.2021

povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre DEJ, s.r.o.

21.07.2021

ÚVZ SR: vyhláška 231 z 16.7.2021 - k povinností osôb pri vstupe do SR

19.07.2021

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 28. kalendárnom týždni roku 2021

19.07.2021

zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre Gymnázium Milana Rúfusa,

19.07.2021

povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre MediPack, s.r.o.

19.07.2021

povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre JA Home life n.o.m

19.07.2021

kúpaliská a vodné plochy v spádovom území RÚVZ Žiar nad Hronom v 28. kalendárnom týždni

15.07.2021

monitoring pitnej vody - aktualizácia

15.07.2021

pozastavenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre mesto Žiar nad Hronom

15.07.2021

pozastavenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre mesto Žiar nad Hronom

15.07.2021

pozastavenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre mesto Žiar nad Hronom

15.07.2021

povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest pre Svet zdravia a.s.

15.07.2021

zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre NOLUX, s.r.o.

14.07.2021

zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre obec Kremnické Bane

14.07.2021

zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre obec Kosorín

14.07.2021

pozastavenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre obec Horná Ves

14.07.2021

pozastavenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre obec Svätý Anton

14.07.2021

pozastavenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre obec Prochot

14.07.2021

pozastavenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre obec Hodruša-Hámre

14.07.2021

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 27. kalendárnom týždni roku 2021

09.07.2021

povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest pre Slovenský Červený kríž, územný spolok Banská Štiavnica

09.07.2021

povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest pre DEJ, s.r.o.

09.07.2021

pozastavenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre Ravafol SK, s.r.o.

08.07.2021

pozastavenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre obec Sklene Teplice

08.07.2021

pozastavenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre obec Podhorie

08.07.2021

pozastavenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre obec Kopernica

08.07.2021

kúpaliská a vodné plochy v spádovom území RÚVZ Žiar nad Hronom v 27. kalendárnom týždni

08.07.2021

ÚVZ SR: vyhláška 226 z 2.7.2021 - k režimu na hraniciach, ktorá nadobudne účinnosť 9. júla 2021

06.07.2021

pozastavenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre obec Lovcica Trubin

06.07.2021

pozastavenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre obec Trnava Hora

06.07.2021

pozastavenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre obec Nevolne

06.07.2021

pozastavenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre obec Pitelova

06.07.2021

zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre obec Lutila

02.07.2021

zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre obec Ladomerska Vieska

02.07.2021

zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre obec Bansky Studenec

02.07.2021

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 26. kalendárnom týždni roku 2021

02.07.2021

kúpaliská a vodné plochy v spádovom území RÚVZ Žiar nad Hronom v 26. kalendárnom týždni

01.07.2020

zrušenie a povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre Slovenský Červený kríž, územný spolok Žiar nad Hronom

01.07.2021

zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre Stredná odborná škola Žarnovica

30.06.2021

zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre obec Vyhne

30.06.2021

ÚVZ SR: vyhláška 223 z 25.6.2021 - k organizácii hromadných podujatí

28.06.2021

zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre obec Ihráč

28.06.2021

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 25. kalendárnom týždni roku 2021

25.06.2021

kúpaliská a vodné plochy v spádovom území RÚVZ Žiar nad Hronom v 25. kalendárnom týždni

24.06.2020

monitoring pitnej vody - aktualizácia

23.06.2021

monitoring pitnej vody - aktualizácia

21.06.2021

ÚVZ SR: Letný manuál prevencie počas horúčav

18.06.2021

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 24. kalendárnom týždni roku 2021

18.06.2021

manuál letnej kúpacej sezóny 2021
leták – Ako sa správať na kúpalisku.

17.06.2021

Informácia o pripravenosti prírodných vodných plôch a umelých kúpalísk na kúpaciu letnú sezónu 2021 (stav ku dňu 11.6.2021).

17.06.2021

ÚVZ SR: vyhláška 219 z 16.6.2021 - k prekrytiu horných dýchacích ciest (zmena sa týka priestorov kúpalísk)

17.06.2021

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 23. kalendárnom týždni roku 2021

11.06.2021

ÚVZ SR: vyhláška 218 z 10.6.2021 - k režimu na hraniciach

ÚVZ SR: vyhláška 217 z 10.6.2021 - k činnosti prevádzok

ÚVZ SR: vyhláška 216 z 10.6.2021 - k organizovaniu hromadných podujatí

11.06.2021

monitoring pitnej vody - aktualizácia

10.06.2021

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 22. kalendárnom týždni roku 2021

04.06.2021

povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest na Antigénové testovanie COVID-19 pre Slovenský Červený kríž, územný spolok Banská Štiavnica

04.06.2021

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 21. kalendárnom týždni roku 2021

29.05.2021

ÚVZ SR: vyhláška 212 z 27.5.2021 - upravuje režim na hraniciach (cestovný semafor)

28.05.2021

monitoring pitnej vody - aktualizácia

25.05.2021

31.máj - Svetový deň bez tabaku

24.05.2021

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 20. kalendárnom týždni roku 2021

21.05.2021

ÚVZ SR: Odporúčania pre verejnosť na ochranu zdravia po záplavách

19.05.2021

      Oznámenie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom (RÚVZ ZH) oznamuje zrušenie prevádzky MOM na antigénové testovanie v budove RÚVZ ZH na ulici Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom od dňa 18.5.2021.

18.05.2021

kampaň „Vyzvi srdce k pohybu 2021“

17.05.2021

ÚVZ SR: vyhláška 207 z 14.5.2021 - k prevádzkam

ÚVZ SR: vyhláška 208 z 14.5.2021 - k organizácii hromadných podujatí

17.05.2021

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 19. kalendárnom týždni roku 2021

14.05.2021

ÚVZ SR: vyhláška 205 z 13.5.2021 - k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

ÚVZ SR: vyhláška 206 z 13.5.2021 - k prekrytiu horných dýchacích ciest

14.05.2021

monitoring pitnej vody - aktualizácia

12.05.2021

havarijná situácia v sídle úradu

12.05.2021

informácia k medzinárodným očkovacím preukazom

12.05.2021

ÚVZ SR: vyhláška 202 z 7.5.2021 - k činnosti prevádzok

ÚVZ SR: vyhláška 203 z 7.5.2021 - k organizácii hromadných podujatí

ÚVZ SR: vyhláška 204 z 7.5.2021 - k izolácii pozitívnych osôb a karanténe úzkych kontaktov

10.05.2021

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 18. kalendárnom týždni roku 2021

07.05.2021

monitoring pitnej vody - aktualizácia

04.05.2021

ÚVZ SR: vyhláška 200 z 30.4.2021 - ktorá upravuje vstup do prevádzok a na pracoviská

03.05.2021

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 17. kalendárnom týždni roku 2021

30.04.2021

ÚVZ SR: vyhláška 199 z 29.4.2021 - ktorá upravuje činnosť maloobchodných prevádzok a prevádzok služieb. Ide najmä o zmeny v oblasti kultúry.

30.04.2021

tlačová správa „EPIKETA": Vychutnajte si obľúbený nápoj či jedlo na letnej terase bezpečne

29.04.2021

ÚVZ SR: vyhláška 197 z 28.4.2021 - k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

29.04.2021

26. apríl - 2.máj 2021 16. ročník Európskeho imunizačného týždňa – INFORMÁCIA

27.04.2021

ÚVZ SR: vyhláška 196 z 26.4.2021 - konanie hromadných podujatí v prípade profesionálnych súťaží vo vybraných športoch bude možné od 27. apríla 2021 aj s prítomnosťou obecenstva

27.04.2021

monitoring pitnej vody - aktualizácia

26.04.2021

ÚVZ SR: vyhláška 195 z 23.4.2021 - k režimu na hraniciach

26.04.2021

ÚVZ SR: vyhláška 194 z 23.4.2021 - k činnosti maloobchodných prevádzok a prevádzok služieb

26.04.2021

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 16. kalendárnom týždni roku 2021

23.04.2021

ÚVZ SR: vyhláška187 z 16.4.2021 - upravujúca vstup do prevádzok a priestorov zamestnávateľa (od 19. apríla)

19.04.2021

ÚVZ SR: vyhláška 186 z 16.4.2021 - upravujúca režim prevádzok a organizáciu hromadných podujatí (od 19. apríla)

19.04.2021

ÚVZ SR: vyhláška 176 z 15.4.2021 - Vstup na územie SR

16.04.2021

ÚVZ SR: vyhláška 175 z 15.4.2021 - Prekrytie horných dýchacích ciest

16.04.2021

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 15. kalendárnom týždni roku 2021

16.04.2021

ÚVZ SR: Výsledky sekvenovania pozitívnych vzoriek za marec 2021

15.04.2021

povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest na Antigénové testovanie COVID-19 pre NOLUX, s.r.o.

14.04.2021

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 14. kalendárnom týždni roku 2021

09.04.2021

7.apríl Svetový deň zdravia

07.04.2021

všeobecné odporúčania súvisiace so stravovaním seniorov
malá kuchárka pre seniorov
jedálniček seniora

07.04.2021

monitoring pitnej vody - aktualizácia

06.04.2021

povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest na Antigénové testovanie COVID-19 pre JA Home life n.o.m

06.04.2021

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 13. kalendárnom týždni roku 2021

01.04.2021

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 12. kalendárnom týždni roku 2021

28.03.2021

tlačová správa „EPIKETA": Užitočné rady, ako sa správať v každodenných situáciách počas pandémie

23.03.2021

ÚVZ SR: Vestník vlády SR, čiastka 51, vydaná 19. marca 2021

22.03.2021

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 11. kalendárnom týždni roku 2021

22.03.2021

tlačová správa o výsledkoch 4. kola celoslovenského prieskumu rozšírenia mutácií SARS-CoV-2

22.03.2021

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 10. kalendárnom týždni roku 2021

12.03.2021

ÚVZ SR: Vestník vlády SR, čiastka 40, vydaná 3. marca 2021

05.03.2021

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 9. kalendárnom týždni roku 2021

05.03.2021

tlačová správa k výročiu prvého potvrdeného prípadou COVID-19 na Slovensku

tlačová správa k návratu ľudí zo zahraničia

05.03.2021

povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest na Antigénové testovanie COVID-19 pre Obec Hliník Nad Hronom

04.03.2021

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 8. kalendárnom týždni roku 2021

26.02.2021

ÚVZ SR: Vestník vlády SR, čiastka 26, vydaná 12. februára 2021

24.02.2021

monitoring pitnej vody - aktualizácia

22.02.2021

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 7. kalendárnom týždni roku 2021

21.02.2021

povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest na Antigénové testovanie COVID-19 pre Obec Horné Hámre

15.02.2021

monitoring pitnej vody - aktualizácia

12.02.2021

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 6. kalendárnom týždni roku 2021

12.02.2021

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 5. kalendárnom týždni roku 2021

07.02.2021

povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest na Antigénové testovanie COVID-19 pre Obec Malá Lehota

05.02.2021

povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest na Antigénové testovanie COVID-19 pre International Rescue System, s.r.o.

05.02.2021

povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest na Antigénové testovanie COVID-19 pre Obec Kosorín

02.02.2021

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 4. kalendárnom týždni roku 2021

29.01.2021

povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest na Antigénové testovanie COVID-19 pre MediPack, s.r.o.

29.01.2021

povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest na Antigénové testovanie COVID-19 pre Váš Lekár, s.r.o.

29.01.2021

povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest na Antigénové testovanie COVID-19 pre DEJ, s.r.o.

27.01.2021

povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest na Antigénové testovanie COVID-19 pre Nemocenská BB, s.r.o.

27.01.2021

monitoring pitnej vody - aktualizácia

25.01.2021

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 3. kalendárnom týždni roku 2021

25.01.2021

ÚVZ SR: Vestník vlády SR, čiastka 8, vydaná 21. januara 2021

25.01.2021

povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest na Antigénové testovanie COVID-19 pre RAVAFOL SK, s.r.o.

25.01.2021

povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest na Antigénové testovanie COVID-19 pre Obec Ladomerská Vieska

23.01.2021

povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest na Antigénové testovanie COVID-19 pre Obec Janova Lehota

23.01.2021

povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest na Antigénové testovanie COVID-19 pre Obec Dolná Ždaňa

23.01.2021

povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest na Antigénové testovanie COVID-19 pre Mesto Kremnica

23.01.2021

povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest na Antigénové testovanie COVID-19 pre Obec Prochot

23.01.2021

povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest na Antigénové testovanie COVID-19 pre Obec Lovča

23.01.2021

povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest na Antigénové testovanie COVID-19 pre Obec Kopernica

22.01.2021

povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest na Antigénové testovanie COVID-19 pre Obec Hliník Nad Hronom

22.01.2021

povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest na Antigénové testovanie COVID-19 pre Mesto Žiar Nad Hronom

22.01.2021

povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest na Antigénové testovanie COVID-19 pre Obec Vyhne

22.01.2021

povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest na Antigénové testovanie COVID-19 pre Obec Prenčov

22.01.2021

povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest na Antigénové testovanie COVID-19 pre Obec Jastrabá

22.01.2021

povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest na Antigénové testovanie COVID-19 pre Obec Horná Ždaňa

22.01.2021

povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest na Antigénové testovanie COVID-19 pre Mesto Nová Baňa

22.01.2021

povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest na Antigénové testovanie COVID-19 pre Obec Bartošova Lehôtka

22.01.2021

povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest na Antigénové testovanie COVID-19 pre Obec Prestavlky

22.01.2021

povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest na Antigénové testovanie COVID-19 pre Obec Kremnické Bane

22.01.2021

povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest na Antigénové testovanie COVID-19 pre Obec Stará Kremnička

22.01.2021

povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest na Antigénové testovanie COVID-19 pre Obec Hrabičov

22.01.2021

povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest na Antigénové testovanie COVID-19 pre Obec Horná Ves

22.01.2021

povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest na Antigénové testovanie COVID-19 pre Obec Banský Studenec

22.01.2021

povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest na Antigénové testovanie COVID-19 pre Obec Sklené Teplice

22.01.2021

povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest na Antigénové testovanie COVID-19 pre Obec Ostrý Grúň

22.01.2021

povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest na Antigénové testovanie COVID-19 pre Obec Orovnica

22.01.2021

povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest na Antigénové testovanie COVID-19 pre Obec Lutila

22.01.2021

povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest na Antigénové testovanie COVID-19 pre Obec Ilija

22.01.2021

povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest na Antigénové testovanie COVID-19 pre Obec Ihráč

22.01.2021

povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest na Antigénové testovanie COVID-19 pre Obec Bzenica

22.01.2021

povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest na Antigénové testovanie COVID-19 pre Obec Svätý Anton

22.01.2021

povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest na Antigénové testovanie COVID-19 pre Mesto Žiar nad Hronom, miesta Slovalco a.s., Priemyselný park Brána 1, Priemyselný park Brána 2

21.01.2021

povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest na Antigénové testovanie COVID-19 pre Obec Lovčica-Trubín

21.01.2021

povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest na Antigénové testovanie COVID-19 pre Obec Nevoľné

21.01.2021

povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest na Antigénové testovanie COVID-19 pre Obec Pitelová

21.01.2021

povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest na Antigénové testovanie COVID-19 pre Obec Slaská

21.01.2021

povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest na Antigénové testovanie COVID-19 pre Obec Banská Belá

21.01.2021

povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest na Antigénové testovanie COVID-19 pre Obec Podhorie

21.01.2021

povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest na Antigénové testovanie COVID-19 pre Obec Veľké Pole

21.01.2021

povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest na Antigénové testovanie COVID-19 pre Obec Župkov,

21.01.2021

výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v 2. kalendárnom týždni roku 2021

15.12.2020

ÚVZ SR: Vestník vlády SR, čiastka 4, vydaná 10. januara 2021

14.01.2021

povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest na Antigénové testovanie COVID-19 pre Mesto Žarnovica,

13.01.2021

povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest na Antigénové testovanie COVID-19 pre Obec Hodruša - Hámre,

13.01.2021

povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest na Antigénové testovanie COVID-19 pre Základná škola a materskou školou Maximiliána Hella,

13.01.2021

povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest na Antigénové testovanie COVID-19 pre Stredná odborná škola Žarnovica,

13.01.2021

povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest na Antigénové testovanie COVID-19 pre Gymnázium Františka Švantnera,

13.01.2021

povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest na Antigénové testovanie COVID-19 pre Obec Trnavá Hora,

12.01.2021

povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest na Antigénové testovanie COVID-19 pre Gymnázium Milana Rúfusa,

12.01.2021

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru v roku 2020
a prajeme Vám šťastný Nový rok 2021.

 Archív 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008