Úradné hodiny pre podateľňu a pokladňu:

Pondelok 8:00-11:30 12:30-14:00
Utorok 8:00-11:30 12:30-14:00
Streda 8:00-11:30 12:30-14:00
Štvrtok 8:00-11:30 12:30-14:00

Piatok

8:00-11:30 12:30-14:00

Telefonické a emailové kontakty:

Služobný úrad a úsek regionálneho hygienika

zh.ruvzzh@uvzsr.sk
MUDr. Striežová Eva regionálna hygienička zh.striezova@uvzsr.sk

045/6724967

MUDr. Košťanová Zina zástupkyňa regionálnej hygieničky zh.kostanova@uvzsr.sk

045/6723279

Líšková Anna sekretariát, podateľňa, referát sťažností zh.liskova@uvzsr.sk

045/6724967

Osobný úrad

zh.osobnyurad@uvzsr.sk
  vedúca osobného úradu a oddelenia HTČ  

045/6782011

Oddelenie HTČ zh.htc@uvzsr.sk
  referát rozpočtu a miezd  

045/6782014

  referát štátnej pokladnice  

045/6782017

Oddelenie hygieny životného prostredia zh.hzp@uvzsr.sk
  vedúca oddelenia   045/6782031
  pracovníci oddelenia   045/6782032
045/6782033
Oddelenie hygieny výživy zh.hv@uvzsr.sk
  vedúca oddelenia   045/6782021
  pracovníci oddelenia   045/6782022
045/6782023
045/6782024
Oddelenie hygieny detí a mládeže zh.hdm@uvzsr.sk  
  vedúca oddelenia  

045/6782041

  pracovníci oddelenia   045/6782042
045/6782043

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva

zh.ppl@uvzsr.sk  
  vedúca oddelenia   045/6782051

 

pracovníci oddelenia   045/6782052
045/6782053
045/6782054

Oddelenie epidemiológie

zh.epid@uvzsr.sk  
  vedúca oddelenia   045/6723279
  pracovníci oddelenia   045/6723279
Oddelenie podpory zdravia zh.ozv@uvzsr.sk  
  vedúca oddelenia   045/6782061
  pracovníci oddelenia   045/6782062
045/6782063

Poradenské centrá

   
Poradenské centrum podpory zdravia vedúci lekár zh.kostanova@uvzsr.sk 045/6782061
045/6782062
Poradňa očkovania lekár zh.epid@uvzsr.sk 045/6723279
Poradňa HIV/AIDS lekár zh.striezova@uvzsr.sk 045/6723279
Poradňa zdravej výživy lekár zh.hrusovska@uvzsr.sk 045/6782062
Poradňa optimalizovanej pohybovej aktivity lekár
zdrav.sestra
zh.kostanova@uvzsr.sk
zh.malatincova@uvzsr.sk
045/6782061
045/6782063
Poradňa optimalizovania krvného tlaku lekár zh.kostanova@uvzsr.sk 045/6782061-63

Sídlo úradu:

 

aktualizované k 17.07.2020